سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ای کسیکه وصال ما را ترک کرده‌ا

ای کسیکه وصال ما را ترک کرده‌ای، برگرد
و ای کسیکه بر جدایی از ما سوگند خورده‌ای،
سوگند خود را بشکن ما ابلیس را برای این از
خود راندیم که بر تو سجده نکرد پس چقدر
عجیب است که تو او را دوست خود گرفته‌ای و
ما را ترک کرده‌ای

حدیث قدسی | بحرالمعارف ج۲ ف۶۲
ارسالی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها