بخشی از وصیتنامه شهید امنیت،

بخشی از وصیتنامه شهید امنیت، مرتضی ابراهیمی

“درخط ولایت وپشتیبان ولایت فقیه باشید که چراغ راه است نگذارید که دشمن چه از راه جنگ سخت،چه از راه جنگ نرم دین وکشورتان را ازشما بگیرد

وصیت شهدا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها