سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

به اسم فایده، به کام تخریب

🔹 شبکه های اجتماعی، در کنار فواید بسیار، آثار منفی و خطراتی هم برای کاربران خود دارد. موارد زیر، فقط بخشی از آثار منفی این شبکه ها هستند:

🔸 به دلیل امکان پنهان کردن هویت؛ امکان جعل، کلاهبرداری و سوء استفاده از اطلاعات افراد وجود دارد.

🔸 نبودن نظارت کافی، موجب گسترش ارتباطات نامتعارف بین جوانان و گاهی ایجاد زمینه سوء استفاده های جنسی از افراد می‌شود.

🔸 تولید و ارائه هدفمند محتوا در این شبکه ها توسط معاندین، باعث تغییر تدریجی سبک زندگی افراد و جایگزینی آن با ارزش های غربی و ضد دینی می‌شود.

🔸 گروه ها و شبکه هایی که برای فعالیت در جامعه حقیقی با محدودیت روبرو هستند، (شبکه های تروریستی و غیر اخلاقی) برای عضوگیری به شبکه های اجتماعی روی می‌آورند.

مقاله شبکه های اجتماعی؛ قابلیت ها و تهدیدها، سعید واحدی فرد

مهدویت_و_رسانه ١۶

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها