تمامی گناهان، نهانی صورت می گی

تمامی گناهان، نهانی صورت می گیرند آن لحظه ای که درک کنیم خداوند بر افکار ما گواه است، شاید رها و آزاد شویم
گاندی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها