…خدایا… امشب زیباترین سرن

خدایا
امشب زیباترین سرنوشت را
برای عزیزانی ڪه این
نوشته را می خوانند
مقدر ڪن

“امیـــــــــــــــن”

شبتون آروم ️

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها