سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

خــــــدایا؛ میدانم که بنده

خــــــدایا؛
میدانم که بنده ی خوبی برای تـو نبودم ولی به خودت قسم دلم تو رو میخواست که با تو انس و الفت گیرم و لذت ببرم
میخواستم با تـو دوست و رفیق گردم و فقط در آغوش تـو باشم و تو را ببوسم
میخواستم فقط و فقط تو بر من ترحم کنی و دست نوازش بر سرم بکشی

شهید حسین ‌بهرامی
فرمانده گردان رزمی سوسنگرد

سلام صبحتون شهدایی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها