در زندگی مهم این نیست که به ا

در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان برسید، بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید

الهی قمشه ای

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها