سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

دستگیری از‌ یتیمان نامش ر

دستگیری از‌ یتیمان

نامش را فراموش کردم، اما پسری سیزده ساله بودکه پدرش راننده بود و در یک سانحه از دنیا رفت، ابراهیم خیلی مراقب این پسر بود، برایش خرج می کرد، او را باشگاه برد و وقتش را پر کرد، بعد متوجه شد که اینها مستأجر هستند و چند ماهی است اجاره منزلشان عقب افتاده
روز بعد همان پسر در جمع ما گفت خدا این همسایه روبرویی ما رو حفظ کن، تموم اجاره های عقب افتاده را پرداخت کرد و به صاحبخانه ما گفته که از این به بعد اجاره ها را او پرداخت می کند، او خوشحال بود و ابراهیم هم ساکت، اما من می‌دانستم که ابراهیم با همسایه صحبت کرده و هزینه ها را پرداخت کرده

شهید ابراهیم هادی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها