دل‌نوشتهاین روزها مدام د

دل‌نوشته

این روزها
مدام دلم برای پدر تنگ می‌شود
او یکی از مالکین بالای شهر است
و من هر روز
با چند اتوبوس
به خیابانی می‌روم
که به نام او سند خورده است

کوچه شهید
خیابان شهید
شبتان آرام با یاد خدا و شهدا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها