سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

رفیق خوب..

رفیق خوب

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود

بهترین کسى که با او مصاحبت و رفاقت مى کنى آن کسی است که تو را مشتاق آخرت و متنفر از دنیا گرداند

علامه حسن زاده آملی

رفیق حقیقى و هم صحبت گرامى آن است که به روح انسان که از عالم بقاست مساعدت کند و به علم معرفت انسان بیافزاید و گرد و زنگار دنیا را که منشاء هر خطا و شقاوت است و با طبع همه مردم عارى مشتاق آن اند از دل پاک کند و اشتیاق و عشق عالم آخرت را که اغلب مردم از آن تا دم مرگ غافل اند در آینه دل منعکس گرداند، چنان کس به حقیقت رفیق انسان است، این گونه رفیق است که فرمود “الرفیق، ثم الطریق”

حافظ علیه الرحمه می فرماید

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم
که کیمیاى سعادت رفیق بود رفیق

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها