روزهایمان برای دیدنتان ڪوتـ

روزهایمان
برای دیدنتان
ڪوتــــاه بود ؛
خدا ڪند شب یلدا
بہ شمــــــا برسیم

مردان بی ادعا
یلدا با شهدا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها