سوره قدر نود و

سوره قدر
نود و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی  و۴ آیه دارد

از امام باقر علیه السلام روایت شده است

هر کسی سوره انا انزلناه را با صدای بلند بخواند مانند آن است که شمشیر خود را در راه خداوند عزو جل کشیده است(جنگ می کند)

هر کسی این سوره را آهسته قرائت نماید مانند آن است که در راه خدا در خون خود آغشته شده است

هر کسی این سوره را ده بار بخواند خداوند گناهان او را می زداید و محو می کند  

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها