سیـــره شهـــداگفتم نگ

سیـــره شهـــدا

گفتم نگرانتیـــم
اینقدر موقع اذان توے جاده نزن‌ڪنار
چنددقیقہ دیرتر نمازبخونےچےمیشہ؟
افتادےدست کوموله‌ها چۍ؟
خندید
گفت تمام جنگ مابخاطر همین نمـــــــازه
تمام ارزش نمازم
توےاول‌وقت خوندنشه

شهیدمهدۍ زین‌الدین

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها