شما نان خشک خوردید و مقابل د

شما نان خشک خوردید و مقابل دشمن ایستادید و سهمتان از این سفره، تیر و ترکش بود؛ اما این روزها میلیاردی میخورند خیانت می کنند و ذخیره انقلاب نامیده میشوند

شهید تورج رضازاده

صلوات

أللَّھُمَ عجِلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها