شهید آوینی ما هنوز شھادت بی

شهید آوینی
ما هنوز شھادت بی درد میطلبیم
غافل از آنکه
شھادت را جز به اهل درد نمیدهند

سالروز شهادت شهید تفحص سعید شاهدی گرامی باد
صلوات

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها