سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی

شهید حسن تهرانی مقدم ڪارے

شهید حسن تهرانی مقدم

ڪارے ڪه انجام میدهید،حتی نایستید ڪه ڪسی بگوید خستہ نباشید
از همان در پشتی بیرون بروید
چون اگر تشڪر کنند،تو دیگر اجرت را گرفته اے و چیزے برای آن دنیایت باقی نمی ماند

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها