فلبوتومی

عشق باشد مرد را سامان و سر خو

عشق باشد مرد را سامان و سر
خود اگر چه بی‌سر و سامان بود

عشق اگر چه خود ندارد خان و مان
عاشقان را عشق خان و مان بود

فیض کاشانی

پ ن چه سربازانی داشت خمینی
صبح بخیر
حضرت روح‌الله
ابناءالخمینی
ابناءالخامنه‌ای

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها