سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

عقیده‌ای که هیچ جایى براى شـ

عقیده‌ای که هیچ جایى
براى شــک کردن باقی
نمیگذارد، عقیده نیست
بلکه «خرافات» است

خوزه برگامین

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها