قمر در عقرب سال ۱۳۹۸از ان

قمر در عقرب سال ۱۳۹۸

از انجام کارهای غیر ضروری و مهم و امیزش و خرید و فروش وحجامت و
جدا خودداری شود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها