سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

مقام معظم رهبری ملت باید ت

مقام معظم رهبری

ملت باید تلاش خود را بکند،باید زحمت
بکشد و دنبال اصلح بگردد مسئله‌ى دین
و خدا و اداى تکلیف است همچنان که
اصل انتخابات یک تکلیف الهى است،
انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهى است

انتخاب انقلابی مجلس انقلابی
روشنگری هوشیار باشیم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها