سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

نقشه شوم زن زیبارو برای پسر

نقشه شوم زن زیبارو برای پسر جوان

در بلخ زنی جوان و خوش چهره ای وجود داشت که هر مردی را به گناه آلوده میکرد

روزی زن زیبا برای خرید پارچه به مغازه پارچه فروش رفت، چشمش به پسرکی که در مغازه بود افتاد و از او خوشش آمد از پسرک خواست پارچه ها را تا خانه حمل کند

هنگامی که به خانه رسیدند درب خانه را قفل کرد و به پسر جوان گفت میخواهم امشب را با تو سر کنم، اگر مانع شوی با دادو بیداد مردم را خبر میکنم

پسرک پاک که آبروی خود را در خطر دید مجبور به قبول کردن پیشنهاد او شد ادامه داستان

https t me joinchat AAAAADudS80hwzvH E054A

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها