سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

گدﺍیان بهرِ ﺭوزی، طفل خوﺩ رﺍ

گدﺍیان بهرِ ﺭوزی،
طفل خوﺩ رﺍ کوﺭ میخوﺍهند؛
طبیباﻥ جملگی
خلق رﺍ رنجوﺭ میخوﺍهند؛
گمانم مردﻩ شویاﻥ
رﺍضی ند بر مُردﻥ مرﺩم؛

بنازﻡ مطرباﻥ کاین خلق رﺍ مسروﺭ میخوﺍهند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها