سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

‌تغییرات قیمت بنزین از سال ۵۷

‌تغییرات قیمت بنزین از سال ۵۷ تا ۹۸

مقایسه تبدیل حداقل حقوق دریافتی به بنزین طی ۳۰ سال گذشته

️کل حقوق چند لیتر بنزین میشه؟

هاشمی رفسنجانی ، سال ۶۸ تا ۷۶
قیمت بنزین ۵ الی ۱۶ تومان
حداقل حقوق ۲۵،۴۴۶ تومان
با حقوق میشد
با حقوق مى شد ١۵٩٠ لیتر بنزین خرید

محمد خاتمی ، سال ۷۶ تا ۸۴
قیمت بنزین ۱۶ الی ۷۰ تومان
حداقل حقوق ۱۲۲،۵۹۲ تومان
با حقوق می‌شد ١٧۵١ لیتر بنزین خرید

محمود احمدی‌نژاد ، سال ۸۴ تا ۹۲
قیمت بنزین ۷۰ الی ۷۰۰ تومان
حداقل حقوق ۴۸۷،۲۰۰ تومان
با حقوق می‌شد ۶٩۶ لیتر بنزین خرید

حسن روحانی ، سال ۹۳ تا ۹۸
قیمت بنزین ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان
حداقل حقوق ۱،۵۱۶،۸۸۲ تومان
با حقوق می‌شد ۵۰۵ لیتر بنزین خرید
دولت روحانی سال ۱۴۰۰ پایان می‌یابد و نرخ بنزین و حداقل حقوق کارگر در همان مقطع تغییر خواهد کرد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها