┏━━↬ ↫━━┓یاد اموات

┏━━↬ ↫━━┓

یاد اموات

*امام جعفر صادق ـ علیه السّلام ـ میفرماید *

|•«همان گونه که زندگان با هدایا، شاد میشوند اهل قبور و برزخیان نیز با ترحم و استغفار که نسبت به آنان میشود؛ شاد میگردند »•|

هدیه به روح اموات فاتحه و صلوات

اللّهُمَّ‌صَلِّ‌عَلی مُحَمَّدوَآلِ‌مُحَمَّدوَعَجِّل‌فَرَجَهُــم

┗━━↬ ↫━━┛

۲ نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها