سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

️دلیل سومِ ضرورت شناخت امام ع

️دلیل سومِ ضرورت شناخت امام عصر
««« شرط قبولی اعمال است »»»

معاویه بن عمار از امام صادق در مورد آیه «و برای خدا، نام های نیک است؛ خدا را به آن نام ها بخوانید» (اعراف ۱۸۰) سؤال کرد، حضرت فرمودند

به خدا قسم ما نام های نیکوی پروردگاریم که هیچ عملی را خداوند از بندگانش قبول نمی کند، مگر آن که ما را بشناسند

اصول کافی، باب النوادر

براستی این چه نوع شناختی است که تا این حد اهمیت دارد؟ در آینده خواهیم گفت

شناخت امام زمان ۳

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها