سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

ازش پرسیدن ابراهیم؟

ازش پرسیدن
ابراهیم؟ چرا همراه بقیه رزمنده ها به دیدن امام نرفتی ؟

جواب داد
ما رهبر را برای تماشا نمی‌خواهیم ما رهبر را می‌خواهیم برای اطاعت کردن

ـ ️ ️ ️ ️ ️ ️

یکی در جبهه گفتا نزد هادی
رها کن جبهه و برگرد وادی

ببین اندر جماران چهره ی یار
بدادی حرف او را گوش صد بار

جوابش داد هادی بس چه زیبا
امام خود بجویم من در اینجا

نخواهم رهبری بهر تماشا
اطاعت از امام باید به هرجا

چه بسیار از شهیدانی که رفتند
اویس عصر ما، نادیده رفتند

ندیدند چهره ی محبوب آن یار
ولی از جان گذشتند در ره یار

کند جبران خدای حی دادار
رساند هر اویسی را به دلدار

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها