سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

جهاد ادامه دارد …

جهاد ادامه دارد

امام خامنه ای
هرکس در راه روشنگرى فکر مردم تلاش کند، از یک انحرافى جلوگیرى کند و از یک سوء فهمى مانع شود،
چون در مقابل دشمن است، جهاد است

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها