سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی

در توقیعی از ناحیه امام حسن

در توقیعی از ناحیه امام حسن عسکری (ع) برای ابن بابویه آمده است

تو را به نماز شب سفارش می کنم؛ زیرا هر کسی نماز شب را سبک بشمارد از ما نیست

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها