سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

️ مظلومانه تر ین و زیباترین

️ مظلومانه تر ین و زیباترین وصیت شهیدی که تاحالا دیدم

وقتی آن روز فرا رسید که شما از یاد بردید که حوالی شهیدآباد هم رفیقی دارید هر گاه که خواستید از جاده روبروی گلزار رد شوید، از همانجا و از توی ماشین دستی بلند کنید و برایم فقط یک بوق بزنید همین
من آن بوق را بجای فاتحه از شما قبول می کنم »

شهید محمود صدیقی راد
شهادت عملیات بدر ۶۳ ۱۲ ۲۶
محل دفن شهیدآباد دزفول

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها