امام علی(ع)اگر از آنچه

امام علی(ع)

اگر از آنچه گذشته است عبرت مى گرفتى، آنچه را مانده است قدر مى دانستى

و لَوِ اعتَبَرتَ بِما مَضى حَفِظتَ ما بَقِیَ

میزان الحکمه جلد۷ صفحه۳۹

t me joinchat AAAAAEEpb oHjFzmWeXE4A

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها