فلبوتومی

تلنگر فرد موفق همیشه برنام

تلنگر

فرد موفق همیشه برنامه دارد
فرد ناموفق همیشه بهانه دارد

فرد موفق همیشه با صبر مشکلات را حل می‌کند
فرد ناموفق همیشه با خشم مشکلات را زیاد می‌کند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها