سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

تمام پنجره ها رو بہ آسمان باز

تمام پنجره ها رو بہ آسمان باز اسٺ
ببار حضرٺ باران ڪہ فصل اعجاز اسٺ

ڪجا قدم زده اے تا ببوسم آنجا را
ڪہ بوسہ بر اثر پایٺ عین پرواز اسٺ

اللهم عجل لولیک الفرج

t me joinchat AAAAAEEpb oHjFzmWeXE4A

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها