حدیث عشقپیامبر خدا(ص)

حدیث عشق

پیامبر خدا(ص)
با زن به خاطر چهار ویژگی
ازدواج می شود

☜ثروتش
☜زیبایی اش
☜دین داری اش
☜و شرافت و خانواده اش
و”تو‌‌‌ با زنان متدین ازدواج کن”

t me joinchat AAAAAEEpb oHjFzmWeXE4A

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها