سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ذکر یونسیه آیت الله ڪشمی

ذکر یونسیه

آیت الله ڪشمیرے ؛
براے برآورده شدن حاجت ها چهل
روز بعد از هر نماز چهل بار
《ذڪر یونسیہ》را در
سجده بگوید

نور علی نور ۱۳۲


••✾ ✾•

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها