شعر و شعوردانی که خدا چر

شعر و شعور

دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟
من معتقدم که اندر آن سرّی هست
یک دست به کار خویشتن پردازی
با دست دگر ز دیگران گیری دست

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها