عطر سیبی از نفسهای دعایم می وزد

عطر سیبی از نفسهای دعایم می وزد

عطر سیبی از نفسهای دعایم می وزد
می دهم بر تو سلام این بار هم از پشت بام
دود اسفند محرم، شال مشکی، پیرهن
خوب شد آورده ام یک سال دیگر هم دوام

عرفه

شهادت امام جواد(ع)

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها