فطرس سینہ‌ےِ ما میل پریدن دار

فطرس سینہ‌ےِ ما میل پریدن دارد

بس کہ شش گوشہ‌یِ زیباےِ تو دیدن دارد

دلم‌برا‌حرمت‌پر‌میزنہ

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها