ماه رمضانرمضان را به خاط

ماه رمضان

رمضان را به خاطر
همین تضادهایش دوست دارم

اینکه حقیر و خاک برسر
و بی سر و پایی چون من،

میهمان عزیز و بزرگ و خوب و
نازنینی چون تو می شود

خدایا 
میهمان ” خوانده ات ” را دریاب

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها