سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ما منتظر منتقم فاطمہ هستی

ما منتظر منتقم فاطمہ هستیم

یڪ روزبـساط‌ظـلم‌بـرچیدنـی است
ازمشـرق‌عـشق نـورتابیدنـی است

بـاپـرچم انتـقام روزی ڪہ رسیـد
سیلـی ‌زدنِ بہ دومـی دیدنـی است

یا صاحب الزمان
تعجیل فرج صلوات

⇜ورود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها