چرا پنهان کنم عشق است و پیداست

چرا پنهان کنم عشق است و پیداست 
درین آشفته اندوه نگاهم 

هوشنگ ابتهاج | قرار دل

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها