سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

خاطره ای از سردارحاج قاس

خاطره ای از
سردارحاج قاسم سلیمانی

در حاشیه “خور عبدالله”مشغول صرف شام بودیم
حاج قاسم به اتفاق برادر فارسی تشریف آوردند
از قرارگاه خبر آوردن نیروها را برای عملیات فردا تجهیز کنیم؛ دشمنان قصد دارند منطقه را بمباران شیمیایی کند
حاج قاسم تذکرات لازم رو دادن
به بچه ها گفتن حالا برای نزول باران دعا توسل برگزار کنید ،فردا هوا بارانی شود وهواپیماهای دشمن نتوانند پرواز کنند
ساعتی بعد صدای مناجات بچه ها خط را نورانی کرد
هنوز دعا به پایان نرسیده بود که قطراه های شفاف باران را رو چهره های خود حس می کردیم
حاج قاسم در حالی که شبنم مژه هایش با نم نم باران در هم آمیخته بودبا خود می گفت خدایا این دعای کدام بسیجی عارف بود که مستجاب شد؟

منبع کتاب اقتدا به عاشوراییان

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها