سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

یڪ عدد پند . . چہ خـوب اس

یڪ عدد پند

چہ خـوب است انسانــ
عبادت و کار خیر
کہ انجام مے دهد بگوید
کارے نکردمــ( )
اما کار نیک و خوبے کہ
از دیگران دید، بگوید •↓•
چہ قدر کار بزرگے انجام داده استـ

| آیت الله بهجت
| ازعشـق ٺآ شـهادٺ

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها