سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

️ سالی یک یا دو امتحان سنگین

️ سالی یک یا دو امتحان سنگین داریم

خدا دنیا را برای آزمون, خلق کرد اصلاً دنیا کلاس امتحان است، منتها امتحان‌ها دو قسم است؛ گاهی امتحان، هر روز است ولی گاهی امتحان‌های سنگین، سالی یک بار یا دو بار است

گاهی یک بار یا دو بار انسان یا بیمار می‌شود یا مال فراوانی به او پیشنهاد می‌دهند یا مقامی به او پیشنهاد می‌دهند و در بوته‌ی آزمایش قرار می‌گیرد، وگرنه امتحانات جزئی هر روز و هر لحظه هست

آیت الله جوادی آملی
جلسه درس اخلاق (۱۳‌۹۵ ‌۱۱ ‌۲۸)

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها