سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

️ م ح م د آیا می شود نام

️ م ح م د

آیا می شود نام امام زمان را به نام خاص بگوییم؟ در این باره چهار مدل روایات به ما رسیده است ۱ جایز نیست مطلقا ۲ جایز نیست تا هنگام ظهور ۳ جایز است در صورت نبودن خطر و تهدید ۴ جایز است

روایاتی داریم که در آن به صراحت، اشاره به نام خاص حضرت شده؛ بعنوان نمونه امام صادق فرمودند «خلف صالح از فرزندانم، مهدی ست نامش «محمد» و کنیه اش ابوالقاسم »
کشف الغمه ج۲؛ کمال الدین

گاهی دانشمندان شیعه هم در کتب شان، نام حضرت را نقل کرده اند افرادی چون شیخ مفید، سیدِ مرتضی، شیخ طوسی، شیخ صدوق، علامه حلی، محقق کرَکی، اِربِلی، علامه مجلسی، شهید اول، قاضی نعمان

نتیجه اینکه تنها راه جمع بین روایات، این است که بگوییم در زمان غیبت کبری، اگر بُردن نام آن حضرت، موجب ضرر و زیان نگردد جایز است به قول معروف (هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد)
منابع در درسنامه مهدویت، ج۱، ص۲۰۲ ۲۱۵

شناخت امام زمان ۳۳

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها