سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

️.ویروسِ غیبت امام صادق(ع

️ ویروسِ غیبت

امام صادق(ع)
سرعت اثر غیبت در ویرانی دین و ایمان بیش از اثر ویران‌کننده‌ی جذام در درون انسان است

اصول کافی ج۴ ص۵۹

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها