آیه درمانےرزق و مقام

آیه درمانے

رزق و مقام

آیه زیر را۴۰روز و هر
روز ۱۵۳ بار بخواند از دوشنبه آغاز
کند و روز آخر ۱۷۸ بار بخواند

بخشی از آیه ۲و۳طلاق
ومن یتق (تا) شیء قدرا

منتخب قوامیس

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها