سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

اربعین یکی مادرش را با ما

اربعین

یکی مادرش را
با ماشین می‌برد خانه سالمندان
که به آرزوهای خودش برسد
یکی مادرش را
پای پیاده بر دوشش می‌برد
تا به آرزویش برساند

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها