السلام علی الحسین السلام عل

السلام علی الحسین
السلام علی العشق

ای که هر صبح از سلام ساکنان هفت چرخ
بارگاهت می‌شود از شش جهت دارالسلام

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها