سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) یکی از مسائل بسیار مهم در تمام دستگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها، تغییرات بنیادی در برنامه‌ها، و خصوصاً برنامه‌های تحصیلی، و روش آموزش و پرورش است، که دستگاه فرهنگ ما از غربزدگی و از آموزشهای استعمار نجات یابد

۳۱ شهریور ۱۳۵۸

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها