امام رضا علیه السلام فرمودند

امام رضا علیه السلام فرمودند

مردی امیرالمومنین(ع) را به میهمانی دعوت کرد حضرت فرمود میپذیرم بشرطی که سه قول به من بدهی عرضکرد چه قولی ای امیرالمومنین؟ فرمود

١ ازبیرون چیزی برای من تهیه نکنی
٢ حاضری خانه ات را از من دریغ نکنی
٣ به زن و فرزندانت اجحاف ننمائی عرضکرد قبول میکنم ای امیرالمومنین پس امام دعوت اورا پذیرفت

منتخب میزان الحکمه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها